2ο Offroad Trackday στις Σέρρες στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του 5 Ελλάδος, το Serres Offroad Premio motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναβάτες, είτε συμμετέχουν στον αγώνα της Κυριακής είτε όχι, αρκεί να έχουν αγωνιστική δίπλωμα μοτοσυκλέτας, προστατευτική στολή μοτοσικλέτα σε καλή κατάσταση. Για τους νεαρούς αναβάτες κάτω των 14 ετών οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστική license γονείς. Οι αναβάτες που θα συμμετέχουν θα έχουν δικαίωμα χρήσης των αυτοκινητοδρομίου με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις (τουαλέτες, χώροι προσωπικής υγιεινής, πλυντήρια μοτοσικλετών) καθώς επίσης και ρεύμα 220 χώρο των paddock θα λειτουργούν και τα δύο καφέ του αυτοκινητοδρομίου.
motocross θα είναι έτοιμη για αγωνι έργα, σφουγγάρια και αχυρόλμπαλες στα σημεία που απαιτείται, πλαστικά πασαλάκια, κριτές στα δύσκολα σημεία, ασθενοφόρο και γιατρό.
Η πίστα θα είναι στην διάθεση των αναβατών από τις 09:00 έως τις 1. το επιθυμούν μπορούν να προμηθευτούν από την γραμματεία σένσορα χρονομέτρησης
το αργότερο έως τις 10:00 ώστε να χρονομετρηθούν κατά την διάρκεια των δοκιμών τους.
Δυνατότητα χρονομέτρησης θα υπάρχει από τις 1. Στο σημείο χρονομέτρησης θα υπάρχει ρολόι που θα δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο κάθε group αναβατών. Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου χρήσης κάθε ανακοινώνονται οι χρόνοι των αναβατών στο των paddock θα υπάρχει σε εμφανές προετοιμάζονται έγκαιρα.
Το κόστος συμμετοχής είναι 25€/
Πρόγραμμα
Στις 08:00 στον χώρο της γραμματείας του αυτοκινητοδρομίου θα ξεκινήσει ο
γραμματειακός έλεγχος και η παραλαβή του σένσορα χρονομέτρησης για κάθε αναβάτη.

Στις 09:30 έως στις 09:50 θα γίνει ενημέρωση όλων των παρόντων συμμετεχόντων στους
οποίους θα μοιραστεί και αναλυτικό ωράριο για κάθε group αναβατών. Τα group των
αναβατών θα χωριστούν με τον εξής τρόπο:

Τα group των αναβατών θα χωριστούν με τον εξής τρόπο:
Group 1
Δίχρονες μοτοσικλέτες από 176 έως 250cc και τετράχρονες μοτοσικλέτες πάνω από 290
έως 450cc
Group 2
Δίχρονες μοτοσικλέτες από 101 έως 144cc και τετράχρονες 176 έως 250cc
Group 3
Δίχρονες μοτοσικλέτες έως 85cc και τετράχρονες έως 150cc

Κάθε group θα έχει στην διάθεσή του 20 λεπτά για την χρήση της πίστας. Το πρόγραμμα
ξεκινάει στις 09:00 κι έχει ως εξής:
ΩΡΑΡΙΟ
GROUP ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΑΣ
Group 3 08:55 09:00 – 09:20
Group 2 09:20 09:30 – 09:50
Group 1 09:50 10:00 – 10:20
Group 3 10:20 10:30 – 10:50
Group 2 10:50 11:00 – 11:20
Group 1 11:20 11:30 – 11:50
Group 3 11:50 12:00 – 12:20
Group 2 12:20 12:30 – 12:50
Group 1 12:50 13:00 – 13:20
Group 3 13:20 13:30 – 13:50
Group 2 13:50 14:00 – 14:20
Group 1 14:20 14:30 – 14:50
Group 3 14:50 15:00 – 15:20
Group 2 15:20 15:30 – 15:50
Group 1 15:50 16:00 – 16:20

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ