Για ποιες καλύψεις ασφαλίζουν τα οχήματά τους οι Έλληνες οδηγοί

Οι Έλληνες οδηγοί διαλέγουν τις βασικές καλύψεις προκειμένου να εξασφαλίσουν με χαμηλό κόστος το αυτοκίνητό τους, ενώ παράλληλα επιθυμούν να είναι καλυμμένοι και στις πιο συνηθισμένες «αβαρίες» ενός οδηγού. Εκτός από τις τρεις προαναφερόμενες καλύψεις, θα πρέπει να προσθέσουμε και την ολική ή μερική κλοπή καθώς τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά κλοπών έχουν αυξηθεί σ’ όλη την Ελλάδα και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος στους οδηγούς.

Πλήρης οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων και νομική προστασία είναι οι κύριες καλύψεις που κάνουν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες οδηγοί όταν ασφαλίζουν τα οχήματά τους.

Από την άλλη, η μικτή ασφάλιση που θεωρείται ότι πιο ακριβό υπάρχει στην ασφάλιση ενός αυτοκινήτου αγγίζει μόνο ένα μικρό ποσοστό των οδηγών. Έτσι στην Ελλάδα το ποσοστό που κάνει μικτή ασφάλιση βρίσκεται κοντά στο 4,6% του συνόλου των ασφαλειών, όταν στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο.

Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου ή «ασφάλιση ιδίων ζημιών» σημαίνει ότι το συμβόλαιο καλύπτει εξ ολοκλήρου μαζί με τις ζημιές του οδηγού σε τρίτο όχημα και τις δικές του. Εκτός αν υπάρχει κάποιος όρος απαλλαγής, οπότε θα αποζημιωθεί για το παραπάνω ποσό του όρου απαλλαγής. Έτσι αν για παράδειγμα στην μικτή ασφάλιση ο όρος απαλλαγής είναι 500 ευρώ, και η ζημιά είναι 800 ευρώ, τότε ο οδηγός θα αποζημιωθεί για τα 300 ευρώ.

Η διαφορά της μικτής ασφάλισης με την απλή ασφάλεια είναι ότι για να ασφαλιστεί κάποιο αυτοκίνητο θα πρέπει πρώτα να υπάρξει προασφαλιστικός έλεγχος, προκειμένου ο πραγματογνώμονας να εξετάσει την κατάσταση του αυτοκινήτου. Τέτοιες ασφάλειες συνήθως δεν καλύπτουν ζημιές από μεταφερόμενα φορτία, ζημιές από πρόθεση του ασφαλισμένου και ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ