ΚΤΕΟ: Αφαιρούνται πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας και παίρνουν κλήση τα ακατάλληλα ΙΧ

Σε περίπτωση επικίνδυνων ελλείψεων για την οδική ασφάλεια, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα προχωρούν στο εξής σε ακινητοποίηση των οχημάτων. Σύµφωνα µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (892/19) που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 1η Φεβρουαρίου, καθορίζεται διαδικασία ακινητοποίησης οχηµάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου (αρχικού, περιοδικού, εκούσιου, έκτακτου, ειδικού και των επανελέγχων).

Τι αλλάζει με την εν λόγω απόφαση

Μέχρι σήµερα στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ήταν εξαιρετικά σπάνιες οι ακινητοποιήσεις επικίνδυνων οχηµάτων, παρά το γεγονός ότι υπήρχε τέτοια πρόβλεψη από το 2013.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου ΙΚΤΕΟ, Κώστας Βήκας, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει συµβεί να φτάσει αυτοκίνητο σε τόσο κακή κατάσταση ώστε να κριθεί επικίνδυνο, γεγονός που σηµαίνει ότι οι ιδιοκτήτες τους είτε τα «µαζεύουν» προτού τα πάνε για έλεγχο είτε, αν είναι εντελώς σαράβαλα, δεν τα πηγαίνουν στα ΚΤΕΟ, διακινδυνεύοντας τα ανάλογα πρόστιµα και ποινές µέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ή των ελέγχων στον δρόµο.

«Αυτό που αλλάζει η απόφαση είναι ότι εµπλέκεται πλέον και η Αστυνοµία. Στο εξής, αν τύχει να έρθει κάποιο επικίνδυνο αυτοκίνητο, τα ΚΤΕΟ οφείλουν να ειδοποιούν και την Τροχαία, εκτός από το υπουργείο Μεταφορών και την Περιφέρεια. Ωστόσο, εµείς δεν έχουµε δικαίωµα να απαγορεύσουµε σε ιδιοκτήτη οχήµατος να το µετακινήσει. Αυτό είναι ζήτηµα των αστυνοµικών Αρχών. Αυτό που θα κάνουµε είναι να τον ενηµερώσουµε ότι το αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο, πρέπει να ακινητοποιηθεί, καθώς και ότι οφείλουµε να ειδοποιήσουµε την Αστυνοµία. ∆εν έχουµε, όµως, την εξουσία να του επιβάλουµε να περιµένει ή να τον σταµατήσουµε. Αυτό είναι δουλειά της Αστυνοµίας, που θα πρέπει να τον αναζητήσει κατόπιν» διευκρινίζει.

Η διαδικασία

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την απόφαση, σε περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήµατος (αρχικό, περιοδικό, εκούσιο, έκτακτο, ειδικό και επανέλεγχο) σε ΙΚΤΕΟ διαπιστωθούν ελλείψεις που καθιστούν το όχηµα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, αυτό ακινητοποιείται, δηλαδή αφαιρούνται επιτόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας (η πινακίδα κυκλοφορίας για µοτοσικλέτα). Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήµατος. Ο δε ενδιαφερόµενος µπορεί να το µετακινήσει µόνο µέχρι το συνεργείο επισκευής µε µέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και µετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ, προκειµένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

Η αφαίρεση των προαναφερόµενων στοιχείων κυκλοφορίας θα γίνεται από αστυνοµικό όργανο το οποίο θα ειδοποιείται από το ΙΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτό. Το ΙΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόµενο σχετικό έγγραφο, ενώ τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την αστυνοµική Αρχή στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή σε αυτή που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόµενο.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στον ενδιαφερόµενο θα γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρµοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας µε την προσκόµιση ∆ΤΕ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις από ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος. Εφόσον στο εκδιδόµενο ∆ΤΕ δεν θα σηµειώνονται σοβαρές ελλείψεις, το ΚΤΕΟ θα χορηγεί και το κατάλληλο Ενδεικτικό Σήµα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το οποίο επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Πηγή: Έθνος