Κ.Τ.Ε.Ο. : Ποια οχήματα περνούν από τεχνικό έλεγχο το 2024 – Ημερομηνίες

Κοινοποίησε το άρθρο

Δείτε μέχρι πότε πρέπει να επισκεφθούν τα Κ.Τ.Ε.Ο. τα καινούργια οχήματα και όσα μεταβιβάστηκαν πρόσφατα

 

 

 

 

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων, όλοι ξέρουμε ότι είναι υποχρεωτικός. Κάτι που γνωρίζουν καλύτερα οι κάτοχοι οχημάτων κάποιας…ηλικίας. Τα οποία έχουν υποχρέωση κάθε δύο χρόνια να επισκέπτονται τα Κ.Τ.Ε.Ο. Η διενέργεια του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων μπορεί να γίνεται στα Δημόσια ή τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

Ο τεχνικός έλεγχος όμως είναι υποχρεωτικός και για νεότερα οχήματα. Αρκετοί από τους ιδιοκτήτες των οποίων ή δεν το γνωρίζουν ή το ξεχνούν. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι το 2024 υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έχουν τα οχήματα που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 2020.

Έλεγχος μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με πιστοποίηση

Συγκεκριμένα, προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο :

– Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα με κόκκινες πινακίδες, επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους κρατικά οχήματα, ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών, Δήμων)

Τα Κ.Τ.Ε.Ο. Πρέπει να επισκεφτούν τα παραπάνω οχήματα στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων.
Και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί κατά το έτος 2020.

– Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) με πινακίδες Δ.Σ (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π.(Προσωπικό Πρεσβειών) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, των οποίων η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2020 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν.

– Τα δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού (περιλαμβάνονται και οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το 2020.

– Τα οχήματα κατηγοριών L4e (δίκυκλες μοτοσικλέτες με πλευρικό κάνιστρο), L5e (τρίκυκλα με συμμετρικούς εμπρόσθιους ή οπίσθιους τροχούς) και L7e (τετράκυκλα οχήματα) με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3, και οι τροχοφόροι ελκυστήρες των κατηγοριών T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b και T4.3b, των οποίων η χρήση πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, σχεδιασμένοι για μέγιστη ταχύτητα άνω των 40km/h, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2020.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις 3 εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Επίσης υποχρέωση τεχνικού ελέγχου έχουν τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) και τα οχήματα κατηγοριών L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125cm3, και οι τροχοφόροι ελκυστήρες των κατηγοριών T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b και T4.3b, των οποίων η χρήση πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, σχεδιασμένοι για μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 km/h, στην άδεια των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρειας Αττικής, πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων.

Και για τα οποία εξεδόθη νέα άδεια κυκλοφορίας από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, από την 01-01-2023 μέχρι και την 31-12-2023 λόγω μεταβίβασης. Εφόσον βέβαια έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και επιπλέον, στις Περιφέρειες στις οποίες είχαν εκδοθεί οι άδειες κυκλοφορίας πριν τη μεταβίβαση τους, δεν υπήρχε υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να διενεργηθεί, στις παρακάτω ημερομηνίες, ανάλογα με τον αριθμό που λήγει ο αριθμός κυκλοφορίας τους.

1 έως 31 Μαΐου 2024
2 έως 31 Μαΐου 2024
3 έως 30 Ιουνίου 2024
4 έως 31 Ιουλίου 2024
5 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024
6 έως 31 Οκτωβρίου 2024
7 έως 31 Οκτωβρίου 2024
8 έως 30 Νοεμβρίου 2024
9 έως 30 Νοεμβρίου 2024
0 έως 31 Δεκεμβρίου 2024

Μια επίσκεψη σε κάποιο Κ.Τ.Ε.Ο θα πρέπει να προγραμματίσουν και τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων και των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2023.

Ασθενοφόρο Nissan NV400 από τη Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ στο χρονικό διάστημα από τρεις εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Τα ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα, που εισάγονται στη χώρα ή εκποιούνται ως ανάριθμα από τον ΟΔΔΥ, προκειμένου να τους χορηγηθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

• Τα οχήματα, που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί.

• Τα εκπαιδευτικά οχήματα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.

• Οχήματα που η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών άλλης Περιφέρειας της χώρας, από την οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.

• Όσα οχήματα όφειλαν, πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, να έχουν ήδη προσκομιστεί για αρχικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν είχαν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα.

• Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που έχει αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις και επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

• Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Tο αυτοκίνητο της Naomi Campbell στις Κάννες

Η BMW χρησιμοποιεί επίσης τα φώτα της δημοσιότητας στις Κάννες για την παρουσίαση ενός ξεχωριστού οχήματος, το οποίο δημιουργήθηκε για τα...μάτια της Naomi Campbell       Για...

FORD Mustang Mach-E από…δοχεία γιαουρτιού

Η FORD κατάφερε να μειώσει το βάρος της Mustang Mach-E χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα αποτελεσματική δίαιτα προερχόμενη από τα γιαούρτια       Για την FORD Mustang Mach-E έχουν...

ALFA ROMEO Giulia και Stelvio Quadrifoglio Super Sport (video)

  Οι εκδόσεις Super Sport επιστρέφουν στην γκάμα της ALFA ROMEO για να τονίσουν τα σπορ χαρακτηριστικά αλλά και να θυμίσουν το αγωνιστικό παρελθόν της...

Ηλεκτρονικός έλεγχος οχημάτων για ΚΤΕΟ και ασφάλειες

Η εποπτεία των οχημάτων με την ηλεκτρονική διασταύρωση, αναμένεται να μειώσει τα ανασφάλιστα αλλά και αυτά που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν περάσει από Τεχνικό...

DS εμπνευσμένα από τον Antoine de Saint Exupéry

Εμπνευσμένη από τα ταξίδια και τις ιστορίες του Antoine de Saint Exupéry είναι η νέα συλλογή της DS Automobiles, που αποτελείται από DS 3,...

Ράλι Ακρόπολις 2024 με εκκίνηση 200 χιλιόμετρα μακριά από τον Παρθενώνα

  Με σημαντικά διαφοροποιημένη, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, διαδρομή θα διεξαχθεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου το Ράλι Ακρόπολις του 2024         Το σήμα κατατεθέν του Ράλι...

NISSAN Ariya με έκπτωση 8.000 ευρώ

Το ηλεκτρικό NISSAN Ariya γίνεται ακόμα πιο δελεαστικό, αφού η NISSAN το προσφέρει με νέες επιπλέον εκπτώσεις     Το αμιγώς ηλεκτρικό Ariya, είναι αναμφίβολα το σήμα...

Ράλι Πορτογαλίας 2024 : Στο ρυθμό του Ogier (video)

  Ο Sebastien Ogier έγινε ο πρώτος οδηγός με έξι νίκες στο Ράλι Πορτογαλίας καταρρίπτοντας ένα ακόμα ρεκόρ στο WRC       Ο Ogier είναι πλέον ο πιο...