Τί ψάχνουμε στο Google περί αυτοκινήτου;

Κάθε έρευνα έχει τρεις παραμέτρους που απεικονίζουν σε γενικές γραμμές το
προφίλ της. Ποιος την κάνει, σε τι κλίμακα και με ποιο θέμα. Η προκειμένη
είναι της ασφαλιστικής εταιρίας Veygo, αφορά σε 57 χώρες σε σύνολο 171 και
έχει θέμα τις μάρκες με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google.  Βάση αυτής
της έρευνας η Toyota προηγείται της BMW και της Mercedes καθώς είναι η πλέον
«καταζητούμενη» στο διαδίκτυο. Περίπου 7.8 εκατομμύρια αναζητήσεις μηνιαίως
για την Toyota έναντι 7 εκατομμυρίων για την  Honda και 6.4 εκατομμύρια
αναζητήσεις για την Ford. Ξ ιαπωνική εταιρία κάνει θραύση στις Η.Π.Α., τον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Νότια Αφρική, την Φιλανδία και
τις Φιλιππίνες. Σε 25 χώρες προηγείται η  BMW και σε 23 η Mercedes που
βρίσκονται στην δεύτερη και Τρίτη θέση αντίστοιχα πίσω από την  Toyota. Η
Lamborghini καταφέρνει να προηγείται στις αναζητήσεις των χρηστών σε 12
χώρες μεταξύ αυτών και η Βενεζουέλα.  Η Tesla κατάφερε να ηγηθεί σε μόλις  7
χώρες μεταξύ αυτών  η Ολλανδία, η Νορβηγία και το Hong Kong. Στις τελευταίες
θέσεις αναζήτησης  βρίσκεται η Pagani και η Chrysler.