Αγόρασε Porsche Cayenne με 7.000 ευρώ και Audi ΤΤ με 3.000 ευρώ

Στις 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Τελωνείο Ρόδου, τηλ. 2241363749 & 2241363726, δημοπρατούνται δέκα επτά (17) αυτοκίνητα για ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, οκτώ (8) αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ, δύο (2) αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ.) με δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ.

Η επίσκεψη στην Αποθήκη του Τελωνείου επιτρέπεται από 24-10-2019 μέχρι και 29-10-2019 και από ώρα 8:30 π.μ. έως 11:30 μ.μ. ενώ στην αποθήκη του Τελωνείου στην περιοχή Ασγούρου θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο υπάλληλο.Όλα τα τροχοφόρα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ της ΔΔΔΥ όπου θα διατίθενται 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία στο Τελωνείο Ρόδου, στα γραφεία της Δ.Δ.Δ.Υ. & από τους ιστότοπους της Α.Α.Δ.Ε www.aade.gr (διαδρομή: MENU / Δημοπρασίες Δ.Δ.Δ.Υ.) .