Ε.Ε.: Αλλάζουν οι ετικέτες σήμανσης των ελαστικών

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ έκριναν σήμερα θετικά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με νέους κανόνες για τη σήμανση των ελαστικών όσον αφορά παραμέτρους όπως η εξοικονόμηση καυσίμου, η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και ο θόρυβος.
Στόχος του κανονισμού είναι να δίνονται στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες για να μπορούν να επιλέγουν ασφαλέστερα, αθόρυβα και οικονομικότερα σε καύσιμα ελαστικά. Η συμφωνία είχε επιτευχθεί αργά το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει τώρα να εγκριθούν τυπικώς από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Katri Kulmuni, Υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας και προεδρεύουσα του Συμβουλίου

Οι καταναλωτές θα είναι πλέον καλύτερα ενημερωμένοι όταν αγοράζουν νέα ελαστικά, ώστε να μπορούν να επιλέγουν εκείνα που είναι ασφαλέστερα και οικονομικότερα σε καύσιμα. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνον θα σωθούν ζωές αλλά θα μειωθούν και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Katri Kulmuni, Υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας και προεδρεύουσα του ΣυμβουλίουΟι νέοι κανόνες αντικαθιστούν τον προηγούμενο σχετικό κανονισμό και εισάγουν ορισμένες σημαντικές αλλαγές:

  • το σχέδιο της σήμανσης επικαιροποιείται και περιλαμβάνει εικονίδια για την πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
  • η σήμανση θα γίνει πιο ορατή στους καταναλωτές χάρη σε νέους κανόνες για την τοποθέτησή της, μεταξύ άλλων στις πωλήσεις εξ αποστάσεως και στις διαδικτυακές διαφημίσεις
  • οι χαμηλότερες κατηγορίες εξοικονόμησης καυσίμου, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον, διαγράφονται, ώστε η κλίμακα να γίνει πιο σαφής και κατανοητή
  • στο μέλλον θα πρέπει να φέρουν σήμανση και τα ελαστικά για φορτηγά και λεωφορεία (κατηγορία C3)
  • βελτιώνεται η επιβολή της νομοθεσίας χάρη στην υποχρέωση καταχώρισης των ελαστικών σε βάση δεδομένων προϊόντων.

Επιπλέον, ο κανονισμός ενσωματώνει στο πεδίο εφαρμογής του τα αναγομωμένα ελαστικά. Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν για τα ελαστικά αυτά μόλις αναπτυχθεί κατάλληλη μέθοδος δοκιμής. Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την προσθήκη παραμέτρων σχετικά με το χιλιομετρικό προσδόκιμο και την αντοχή στη φθορά όταν καταστούν διαθέσιμες κατάλληλες μέθοδοι δοκιμής. Οι διατάξεις αυτές αναμένεται να βοηθήσουν στη μείωση της ποσότητας μικροπλαστικών που καταλήγουν στο περιβάλλον λόγω της φθοράς των ελαστικών.

Ιστορικό

Στόχος του συστήματος σήμανσης των ελαστικών είναι να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ηχορύπανση από τον τομέα των μεταφορών. Ο κανονισμός επιδιώκει την επίτευξη του στόχου αυτού βελτιώνοντας την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ορισμένες παραμέτρους των ελαστικών που αγοράζουν: εξοικονόμηση καυσίμου, ασφάλεια και θόρυβος. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται περίπου για το 22% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και τα ελαστικά, ιδίως λόγω της αντίστασής τους στην κύλιση, αντιστοιχούν στο 20-30% της κατανάλωσης καυσίμου του οχήματος. Η ελάττωση της αντίστασης των ελαστικών στην κύλιση θα βοηθήσει, συνεπώς, να μειωθούν οι εκπομπές, προσφέροντας παράλληλα εξοικονόμηση στους καταναλωτές χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.
Η κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου είχε καταστεί αναγκαία καθώς, στο πλαίσιο αξιολόγησής του, είχε διαπιστωθεί ότι το σύστημα σήμανσης των ελαστικών δεν επιτύγχανε πλήρως τους στόχους του για βελτίωση της ασφάλειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών λόγω της χαμηλής ορατότητας της σήμανσης και της απουσίας κατάλληλων εργαλείων επιβολής.