ΚΤΕΟ & Γυρισμένα χιλιόμετρα… Αυτά αλλάζουν σε λίγες εβδομάδες

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ χαιρετίζει τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις που τέθηκαν πρόσφατα, και πρόκειται να τεθούν τις επόμενες εβδομάδες, σε εφαρμογή στην χώρα μας αναφορικά με τις περιπτώσεις αλλοίωσης των χιλιομετρικών ενδείξεων στα μεταχειρισμένα οχήματα. Με αυτές τις αποφάσεις επέρχεται διαφάνεια πλέον στον εντοπισμό περιπτώσεων αλλοίωσης των ταυτοτήτων των μεταχειρισμένων οχημάτων που πωλούνται στην ελληνική αγορά. Εκκρεμεί η έκδοση αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων για τα μεταχειρισμένα εισαγωγής, τα οποία προς το παρόν παραμένουν σε καθεστώς αδιαφάνειας.

 Σε συνέχεια των τελευταίων σχετικών διατάξεων αναφορικά με τα γυρισμένα χιλιόμετρα στους χιλιομετρητές οχημάτων και τον έλεγχο ΚΤΕΟ, και όπως το ζήτημα εξελίσσεται έως και σήμερα με την έκδοση της νέας εγκυκλίου 77465/902 – 21/10/2019, επέρχονται πλέον οι εξής, θετικές για τον πολίτη, διοικητικές αλλαγές καθώς τροποποιούνται – ισχύουν τα εξής:

  1. Αναγραφή ιστορικού χιλιομετρικών ενδείξεων. Παραμένει σε ισχύ  η υποχρέωση από τα ΚΤΕΟ, αναγραφής του ιστορικού των χιλιομετρικών ενδείξεων στα δελτία ελέγχου, όπως αυτά αναφέρονται στην βάση του ΥΜΕ σύμφωνα με προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ. Με αυτόν τον τρόπο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης οχήματος θα λαμβάνει γνώση επ`αυτού.
  2. Απόρριψη ελέγχου ΚΤΕΟ. Έλεγχος ΚΤΕΟ σε όχημα με εμφανείς ενδείξεις παραποίησης στο ιστορικό του, δεν θα απορρίπτεται πλέον στα ΚΤΕΟ. Τα στοιχεία θα αναγράφονται στο Δελτίο ΚΤΕΟ δίχως όμως να υφίσταται περαιτέρω ταλαιπωρία ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
  3. Ποινικές – αστικές διώξεις. Παραμένει σε ισχύ η προοπτική άσκησης διώξεων από κάθε θιγόμενο τελικό ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου οχήματος.
  4. Επαναφορά χιλιομετρητών κατά προσέγγιση. Καταργείται η υποχρέωση επαναφοράς των χιλιομετρικών ενδείξεων σύμφωνα με τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού ως ίσχυε πρότινος.

 

Προτείνεται επίσης όπως επανεξεταστούν άμεσα και τα εξής ζητήματα:

Α) Μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής. Να συμπεριληφθούν στις ενδείξεις χιλιομετρητών, στη βάση του μηχανογραφικού συστήματος που τηρείται στο ΥΜΕ, τα χιλιόμετρα που καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία εισαγωγής των μεταχειρισμένων οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έγγραφα ΚΤΕΟ του εξωτερικού, στοιχεία τιμολογίων και λοιπών εγγράφων που κατατίθενται στα τελωνεία της χώρα μας.

Β) Στις περιπτώσεις των TAXI. Να δοθεί οδηγία το ιστορικό των χιλιομέτρων αυτών των οχημάτων να προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου και όχι σύμφωνα με την πινακίδα, καθώς ως γνωστόν οι άδειες ΤΑΧΙ ακολουθούν κατά κύριο λόγο τα πρόσωπα ιδιοκτησίας και όχι  τα οχήματα.

Γ) Στις περιπτώσεις ρυμουλκών και ρυμουλκούμενων με την ίδια πινακίδα.

Το Μ.Σ  του ΥΜΕ να μην στέλνει ιστορικό για το ρυμουλκούμενο  αλλά μόνο για το ρυμουλκό. Οι μηδενικές ενδείξεις που «στέλνει» για το ρυμουλκούμενο δημιουργούν πλαίσιο λανθασμένων ανακολουθιών στο ιστορικό των ρυμουλκών.

Δ) Ανθρώπινα λάθη κατά την καταγραφή χιλιομέτρων σε προηγούμενους ελέγχους στα ΚΤΕΟ. Να οριστούν διαδικασίες διόρθωσης λαθών καταγραφής σε προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ λόγω ανθρώπινου λάθους.

Με τα παραπάνω θεωρούμε ότι ο νόμος θα καταλήξει πλήρης και συμπαγής αφού αφενός θα ενισχύεται η διαφάνεια και αφετέρου θα αποτρέπεται κάθε αντίστοιχη ενέργεια στο εξής, βάζοντας έτσι ένα οριστικό τέλος στο φαινόμενο αυτό και δίχως ταλαιπωρία για τον χρήστη – ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου οχήματος.