Μάθε τί κάνει το AdBlue στο αυτοκίνητο σου

Το AdBlue® έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις  των Ευρωπαϊκών οδηγιών Euro 5 και Euro 6 για την μείωση των εκπομπών ρύπων των οχημάτων, όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx), οι υδρογονάνθρακες, το μονοξείδιο του άνθρακα και τα αιωρούμενα σωματίδια. Το AdBlue® σε συνδυασμό με την τεχνολογία SCR, μετατρέπει το 85% των ΝΟx (οξείδια του αζώτου, που προέρχονται από τα καυσαέρια του πετρελαιοκίνητου οχήματος σας) σε αβλαβές άζωτο και υδρατμούς. Ως εκ τούτου, τα NOx, που είναι σημαντική πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μειώνονται δραστικά.

 AdBlue®: Τι είναι;

Το AdBlue® είναι υδατικό διάλυμα που αποτελείται από 32,5% ουρία υψηλής καθαρότητας* και 67,5% απιονισμένο νερό (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22241). Η ουρία παράγεται συνθετικά από αμμωνία και CO2 (διοξείδιο του άνθρακα). Το AdBlue® χρησιμοποιείται σε βαρέα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία SCR όπως φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα, και από τον Σεπτέμβριο του 2014 σε ορισμένα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα.

 

Σύνθεση και χρήση

Κύρια συστατικάΥδατικό διάλυμα ουρίας
Τύπος συμβατότητας οχημάτωνΒαρέα Οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα…) καθώς και επιβατικά αυτοκίνητα
ΚατανάλωσηΠερίπου 5L AdBlue® ανά 100L πετρελαίου, ανάλογα με  το όχημα

 

Νέα Τεχνολογία

Το AdBlue® αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη διαχείριση των μεταφορών. Πράγματι, εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία SCR, θα πρέπει να το γεμίσετε με καύσιμα και AdBlue®.

Η κατανάλωση AdBlue® αποτελεί κατά μέσο όρο το 4% έως 6% της κατανάλωσης πετρελαίου.
Ανταμειβόμαστε ωστόσο, καθώς επιτυγχάνεται οικονομία καυσίμου.