Η Lincoln Continental με τις πόρτες αυτοκτονίας

Η ειδική έκδοση της Continental  θα έχει τις λεγόμενες πόρτες αυτοκτονίας, οι οποίες αν και μη πρακτικές είναι εξαιρετικές οπτικά. Η ονομασία πόρτες αυτοκτονίας δεν είναι τυχαία καθώς απαρχή δημιουργίας τους θεωρήθηκε μη ασφαλής η έξοδος των επιβατών από τα αυτοκίνητα που διέθεταν τέτοιες πόρτες.  Η  Continental γιορτάζει με την «Coach Door Edition» την 80η επέτειο καθώς χρησιμοποίησε τέτοιες πόρτες για πρώτη φορά το 1939. Η ειδική έκδοση θα είναι περίπου 15 εκατοστά πιο μεγάλη και από αυτήν θα κατασκευαστούν 80 κομμάτια με πόρτες αυτοκτονίας οι οποίες θα ανοίγουν 90 μοίρες.