Ανασφάλιστα οχήματα: Πόσο κόστισαν οι ζημίες που προκάλεσαν το 2018

Ανασφάλιστα οχήματα: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων για το 2018 σχετικά με τις ζημίες που προκλήθηκαν.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία φανερώνουν το εξής αντιφατικό: Ενώ μειώθηκαν οι καταγγελθείσες ζημίες, εντούτοις, οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν.

Έτσι, το προηγούμενο έτος οι αναγγελθείσες ζημιές από ανασφάλιστα αυτοκίνητα ανήλθαν σε 1.791 έναντι 2.270 το 2017. Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις ήταν ύψους 26,31 εκατ. ευρώ ενώ το 2017 ανήλθαν στα 11,16 εκατ. ευρώ.