Το πετρέλαιο από αέρα της Audi είναι γεγονός

Τι εναλλακτικές μορφές ενέργειας και άλλα τετριμμένα της επιστήμης. Η Audi έρχεται με την ανακάλυψη του αιώνα συνδυάζοντας νερό,  διοξείδιο του άνθρακα και ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο για να παράγει πετρέλαιο. Καλά διαβάσατε το τέλος στην ενεργειακή κρίση θα δώσει η Audi η οποία όπως είναι αναμενόμενο δεν δίνει λεπτομέρειες που αφορούν στο εγχείρημα. Μέσες άκρες το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο θα διαχωρίζει το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο διαμέσου της γνωστής ηλεκτρόλυσης, το παραχθέν οξυγόνο θα μπορεί να αποθηκευτεί σε μπουκάλες για την οποιαδήποτε χρήση.

Το υδρογόνο αναμιγνύεται με διοξείδιο του άνθρακα που θα προμηθεύεται η μονάδα επεξεργασίας είτε από τον αέρα είτε από βιολογικά απορρίμματα που το παράγουν. Μια εύκολη, κατά τους επιστήμονες, χημική σύνθεση  θα δώσει μια αλυσίδα από υδρογονάνθρακες οι οποίοι θα παράγουν με την σειρά τους υγρό καύσιμο δηλαδή πετρέλαιο. Ας υποθέσουμε πως η Audi θα τα καταφέρει,  αλήθεια πόσοι είναι αυτοί που θα το θέλουν όσο οικολογικά και είναι φτιαγμένο το συγκεκριμένο πετρέλαιο μετά από τόσες κατάρες που έχει «φάει» η πετρελαιοκίνηση;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ