Δίπλωμα οδήγησης: Τα δικαιολογητικά για αντικατάσταση του

 δίπλωμα οδήγησης τύπου πιστωτική κάρτα

Η αντικατάσταση του διπλώματος οδήγησης είναι δυστυχώς μια συνηθισμένη, αν και όχι και τόσο ευχάριστη διαδικασία ή οποία μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους.Καταρχάς κάποιος μπορεί να θέλει να αλλάξει το δίπλωμα του, για να βγάλει το λεγόμενο “νέου τύπου” η αλλιώς Κοινοτικού τύπου το οποίο ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε μερικές ακόμη χώρες. Πρόκειται για το δίπλωμα που μοιάζει με πιστωτική κάρτα.

Ένας άλλος λόγος για να αλλάξει κάποιος το δίπλωμα του είναι επειδή αυτό που έχει έχει φθαρεί υπερβολικά και δεν φαίνονται καλά τα στοιχεία (π.χ. όνομα, φωτογραφία κλπ) ή ακόμη και επειδή έχει καταστραφεί (π.χ. από φωτιά, πλημμύρα κλπ).

Επίσης, κάποιος μπορεί να αλλάξει το δίπλωμα του επειδή το έχασε ή επειδή του το κλέψανε (πχ διάρρηξη ή και ολική κλοπή του οχήματος, διάρρηξη κατοικίας κλπ).

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται λοιπόν για να ζητήσουμε αντικατάσταση της ισχύουσας (δηλαδή που δεν έχει λήξει) άδειας οδήγησης μας και που τα καταθέτουμε; Ας τα δούμε παρακάτω αναλυτικά για όλες τις περιπτώσεις.

Αντικατάσταση διπλώματος με νέου τύπου (Κοινοτικού τύπου)

Ένας από τους λόγους που θέλει κανείς να αλλάξει το δίπλωμα του είναι για να πάρει το νέου τύπου δίπλωμα σε μορφή κάρτας που μπορεί να το κουβαλάει πάντα μαζί του εύκολα στο πορτοφόλι του και το οποίο ισχύει και στο εξωτερικό (πχ για ενοικίαση αυτοκινήτου σε διακοπές).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για την αντικατάσταση του παλιού σας διπλώματος με νέου τύπου είναι τα ακόλουθα:

● Αίτηση εκτύπωσης νέας άδειας οδήγησης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί είτε ηλεκτρονικά ή και επιτόπου.

● Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (καλό είναι να έχετε μαζί σας και το πρωτότυπο σε περίπτωση που ζητηθεί).

● Φωτοτυπία του παλιού διπλώματος (πρέπει να είναι σε ισχύ, δηλαδή να μην έχει λήξει).

● Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) αξίας 30 ευρώ το οποίο εκδίδεται μέσω www.gsis.gr με αιτιολογία “Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης” (Κωδικός τύπου: 28) και πληρώνεται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. Κατόπιν εκτυπώνεται για να προσκομιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

● Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία με προδιαγραφές διαβατηρίου

● Σε περίπτωση που αυτός που κάνει την αίτηση δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομίσει και φωτοτυπία της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (π.χ. άδεια εργασίας), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον:

» 95 μέρες πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν και

» 185 μέρες πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους των υπόλοιπων χωρών.

● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος που κάνει την αίτηση δεν είναι Έλληνας υπήκοος και ταυτόχρονα είναι σπουδαστής ή μαθητής, πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας από τη σχολής ή το σχολείο με ημερομηνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης.

Αντικατάσταση διπλώματος λόγω φθοράς ή απώλειας

Είδαμε τι χρειάζεται για αλλαγή διπλώματος σε νέου τύπου. Ωστόσο, ο πιο συνηθισμένος λόγος αλλαγής της άδειας οδήγησης είναι η απώλεια (συνήθως από κλοπή) ή η φθορά της παλιάς.

 φθαρμένο δίπλωμα οδήγησης πως να το αλλάξω
Σε περίπτωση λοιπόν που χαθεί ή κλαπεί το δίπλωμα σας, για να το ξαναβγάλετε θα χρειαστεί να μαζέψετε τα εξής δικαιολογητικά:

● Αίτηση εκτύπωσης νέας άδειας οδήγησης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί είτε ηλεκτρονικά ή και επιτόπου.

● Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (καλό είναι να έχετε μαζί σας και το πρωτότυπο σε περίπτωση που ζητηθεί).

● Φωτοτυπία του παλιού φθαρμένου διπλώματος (πρέπει να είναι σε ισχύ, δηλαδή να μην έχει λήξει) σε περίπτωση αλλαγής λόγω φθοράς. Προφανώς σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω κλοπής το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν ζητείται.

● Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) αξίας 30 ευρώ το οποίο εκδίδεται μέσω www.gsis.gr με αιτιολογία “Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης” (Κωδικός τύπου: 28) και πληρώνεται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. Κατόπιν εκτυπώνεται για να προσκομιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

● Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) αξίας 9,02 ευρώ το οποίο εκδίδεται μέσω www.gsis.gr με αιτιολογία “Αντίγραφο εντύπου Άδειας Οδήγησης” (Κωδικός τύπου: 66) και πληρώνεται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. Κατόπιν εκτυπώνεται για να προσκομιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

● Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία με προδιαγραφές διαβατηρίου

● Σε περίπτωση που αυτός που κάνει την αίτηση δεν είναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να προσκομίσει και φωτοτυπία της άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (π.χ. άδεια εργασίας), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 95 μέρες πριν την υποβολή της αίτησης για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν ή 185 μέρες για όλους τους υπόλοιπους.

● Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος που κάνει την αίτηση δεν είναι Έλληνας υπήκοος και ταυτόχρονα είναι σπουδαστής ή μαθητής, πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας από τη σχολής ή το σχολείο με ημερομηνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης.

Σημείωση: Σε περίπτωση που το δίπλωμα χαθεί ή καταστραφεί λόγω διάρρηξης ή ολικής κλοπής του οχήματος ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα και αυτό αποδεικνύεται από δήλωση στην Αστυνομία, τότε δεν χρειάζεται να πληρώσετε (δεν θα βγάλετε παράβολα).