Μεταβίβαση Αυτοκινήτου – Το κόστος που απαιτείται

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου - Το κόστος

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου – το κόστος . Το κόστος μεταβίβασης εξαρτάται από την κατηγορία (κυβικά εκατοστά του κινητήρα) του οχήματος.

Η αξία του τέλους αδείας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος καθορίζεται από το νόμο (άρθρ. 26 και 27 του ν. 2873/2000), όπως ισχύει). – βλ. Πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου – το κόστος

Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος και τέλος αδείας , σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα
Κατηγορία Κινητήρα σε κυβικά εκατοστά.

Κυβικά εκατοστάΤέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)Τέλος αδείας (σε ευρώ)Σύνολο (σε ευρώ)
έως – 4003075105
401 – 8004575120
801 – 13006075135
1301 – 16009075165
1601 – 190012075195
1901 – 250014575220
2501 και άνω20575280

β) Μοτοσυκλέτες κάθε κατηγορίας

Κυβικά εκατοστάΤέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)Τέλος αδείας (σε ευρώ)Σύνολο (σε ευρώ)
51 – 40030939
401 – 80045954
801 – 130060969
1301 – 160090999
1601 – 19001209129
1901 – 25001459154
2501 και άνω2059214

 

Αρχικά να αναφέρουμε πως η μεταβίβαση ενός οχήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πωλητής και αγοραστής ανταλλάσσουν υπεύθυνες δηλώσεις αναγράφοντας το ποσό της αγοράς ώστε να το υποβάλουν στην Εφορία.

Συνήθως ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταβίβασης είναι τρεις ημέρες. Στο διάστημα αυτό ο αγοραστής μπορεί να κινεί νόμιμα και να ασφαλίσει το όχημα το οποίο έχει περάσει πια στην κατοχή του, με τη σφραγισμένη από το υπουργείο φωτοτυπία της άδειας, μέχρι να παραλάβει την πρωτότυπη και να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία.

Σχετική Νομοθεσία

googlenews