Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για το handsfree στο αυτοκίνητο;

Όσον αφορά τη χρήση handsfree κατά τη διάρκεια της οδήγησης, αυτή απαγορεύεται. Αναφορικά με τα μέσα που επιτρέπονται για την επικοινωνία του οδηγού μέσω κινητού κατά την ώρα της οδήγησης, αυτά είναι δύο. Το πρώτο είναι το bluetooth, ενώ το δεύτερο είναι η ανοιχτή ακρόαση.

 Σύμφωνα, με τις νέες διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ), οι οποίες βρίσκονται κατατεθειμένες στο υπουργείο Μεταφορών, προβλέπονται αυστηρές τιμωρίες. Μάλιστα, αυτές θα είναι αυστηρότερες από τις ισχύουσες. Σχετικά με το πρόστιμο, αυτό προβλέπεται να είναι το τριπλάσιο από το αρχικό ποσό και με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τον παραβάτη.