Ποιός έχει προτεραιότητα σε κυκλικό κόμβο ;

προτεραιότητα σε κυκλικό κόμβο

Ένα σοβαρό ζήτημα που δημιουργείται σε αρκετές πόλεις ότι πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν ποιος έχει προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της κίνησής τους σε κυκλικό κόμβο.

Οι κυκλικοί κόμβοι εντός πόλεων, έχει αποδειχθεί ότι πραγματικά ελαττώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, μειώνουν τους χρόνους και συμβάλλουν στην ομαλότερη κυκλοφορία.

 

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ (άρθρο 26) που ισχύει στην Ελλάδα, στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση. Στους κόμβους χωρίς τέτοια σήμανση η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά.

Άρα, προτεραιότητα έχουν όσοι εισέρχονται στην πλατεία καθώς έρχονται από δεξιά. Όταν όμως υπάρχει το σήμα «STOP», θα πρέπει να παραχωρήσουν την προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται εντός του κυκλικού κόμβου.

Πάγος στο παρμπρίζ : Έτσι φεύγει σε δευτερόλεπτα [ΒΙΝΤΕΟ]

Σύμφωνα με έρευνα, το 54% των ατυχημάτων σε έναν κυκλικό κόμβο συμβαίνουν κατά την είσοδο των οχημάτων σε αυτόν. Να σημειώσουμε ότι ο κυκλικός κόμβος μειώνει τα τροχαία ατυχήματα κατά 30% και συμβάλλει στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Θα πρέπει κατά την είσοδο στον κυκλικό κόμβο να δείχνουμε μεγάλη προσοχή, να τηρούμε τη σηματοδότηση εάν υπάρχει και να ελέγχουμε την κίνηση άλλων οχημάτων.

googlenews