Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχήματος : Συχνές Ερωτήσεις

Κοινοποίησε το άρθρο

Δείτε τα βήματα και τις προϋποθέσεις για να κάνετε ξεκούραστα, γρήγορα και ψηφιακά τη μεταβίβαση του οχήματός σας

 

Η άλλοτε χρονοβόρα και κουραστική διαδικασία μεταβίβασης των οχημάτων, έχει πλέον απλοποιηθεί. Όπως ήδη έχετε διαβάσει στο gonews.gr, μπορείτε να κάνετε πλήρως ψηφιακά την διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας του, χωρίς να χρειαστεί να μεταβείτε με φυσική παρουσία σε καμία υπηρεσία του δημοσίου.

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα τα, τα οποία μας απασχολούν όταν πρόκειται να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε ένα αυτοκίνητο.

1. Πως μπορώ να κάνω μια ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος;

Η ψηφιακή διαδικασία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας https://drivers-vehicles.services.gov.gr . Ο πωλητής και ο αγοραστής πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τους taxisnet και να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

2. Ποιά οχήματα αφορά;

Η ψηφιακή διαδικασία αφορά Επιβατικά και Δίκυκλα Ι.Χ. οχήματα των οποίων η κυριότητα ανήκει αποκλειστικά (100%), σε ένα φυσικό πρόσωπο και πρόκειται να μεταβιβαστούν κατά 100% σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

3. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

Πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Το όχημα να βρίσκεται σε κίνηση.
Να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.
Να υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ ή το όχημα να μην έχει ακόμα υποχρέωση για έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (για οχήματα κάτω των τεσσάρων (4) ετών).
Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος ή σε περίπτωση που υπάρχει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας στον τρέχοντα ιδιοκτήτη.
Να μην υπάρχει καταχωρημένος στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους παρακάτω κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).
Να μην υπάρχει άλλη αίτηση σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο όχημα.

4. Ποιά είναι τα βήματα της ψηφιακής διαδικασίας;

Παρακαλώ ανατρέξτε στο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης – https://drivers-vehicles.services.gov.gr/content/manual-mv.pdf

5. Γιατί χρειάζεται να είμαι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ);

Για την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας χρήσης στο κινητό σας που θα χρησιμοποιηθεί ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης. Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) διασφαλίζει την εγκυρότητα και τη συσχέτιση του αριθμού κινητού τηλεφώνου με τον κάτοχό του και επομένως παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.

6. Πως μπορώ να εξοφλήσω τα τέλη αδείας και μεταβίβασης του οχήματος;

Τα τέλη αδείας και μεταβίβασης υπολογίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιακής μεταβίβασης.
Για τις περιφέρειες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κωδικού RF/QR (Περιφέρεια Αττικής και Περιφέρεια Κρήτης) δημιουργείται μοναδικός κωδικός RF/QR, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τη συγκεκριμένη αίτηση μεταβίβασης και μπορεί να εξοφληθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα ή μέσω web/mobile banking.

Προσοχή! Πληρωμή που αντιστοιχεί σε κωδικό RF διαφορετικό από αυτόν που παράγεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιακής μεταβίβασης δεν θα γίνεται δεκτή από τις υπηρεσίες μεταφορών.
Για τις περιφέρειες που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κωδικού RF/QR, εμφανίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί (ΙΒΑΝ) στους οποίους μπορεί να γίνει η κατάθεση των τελών.

7. Χρειάζεται να επισυνάψω κάποιο δικαιολογητικό στην ψηφιακή αίτηση;

Όχι. Όλα τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικοτήτων με τα μητρώα των φορέων του Δημοσίου. Προσοχή, κατά την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας από τον αγοραστή, από την επιλεγμένη υπηρεσία μεταφορών, θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος (βλέπε ερώτηση 8).

8. Η υποβολή της ψηφιακής αίτησης για μεταβίβαση της κυριότητας ολοκληρώθηκε. Μπορεί ο αγοραστής να ασφαλίσει και να κυκλοφορήσει το όχημα;

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης για μεταβίβαση της κυριότητας, χορηγείται στον αγοραστή, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, με την οποία δύναται ο αγοραστής να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η συγκεκριμένη βεβαίωση αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες ( https://my.gov.gr/) του αγοραστή και του πωλητή.

9. Πως παραλαμβάνει ο αγοραστής τη νέα άδεια κυκλοφορίας;

Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και την έκδοση και παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας από τον αγοραστή θα πρέπει:

1. Να καταχωρηθεί η έγγραφη συμφωνία των μερών, στην οικεία θέση της τρέχουσας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (υπογραφές του αγοραστή και του πωλητή στα αντίστοιχα πεδία που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας).
2. Ο αγοραστής (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του), να προσέλθει εντός 30 ημερών στην επιλεγμένη υπηρεσία μεταφορών, προσκομίζοντας:
Την τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη).
Το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

10. Χρειάζεται ο πωλητής να προσέλθει στην υπηρεσία μεταφορών για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης;

Όχι, βλέπε ερώτηση 8.

11. Τι απαιτείται για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών;

Για πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών απαιτούνται τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά περί ικανότητας τέλεσης δικαιοπραξίας (για παράδειγμα, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άδεια διαμονής πολίτη τρίτης χώρας).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Tο αυτοκίνητο της Naomi Campbell στις Κάννες

Η BMW χρησιμοποιεί επίσης τα φώτα της δημοσιότητας στις Κάννες για την παρουσίαση ενός ξεχωριστού οχήματος, το οποίο δημιουργήθηκε για τα...μάτια της Naomi Campbell       Για...

FORD Mustang Mach-E από…δοχεία γιαουρτιού

Η FORD κατάφερε να μειώσει το βάρος της Mustang Mach-E χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα αποτελεσματική δίαιτα προερχόμενη από τα γιαούρτια       Για την FORD Mustang Mach-E έχουν...

ALFA ROMEO Giulia και Stelvio Quadrifoglio Super Sport (video)

  Οι εκδόσεις Super Sport επιστρέφουν στην γκάμα της ALFA ROMEO για να τονίσουν τα σπορ χαρακτηριστικά αλλά και να θυμίσουν το αγωνιστικό παρελθόν της...

Ηλεκτρονικός έλεγχος οχημάτων για ΚΤΕΟ και ασφάλειες

Η εποπτεία των οχημάτων με την ηλεκτρονική διασταύρωση, αναμένεται να μειώσει τα ανασφάλιστα αλλά και αυτά που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν περάσει από Τεχνικό...

DS εμπνευσμένα από τον Antoine de Saint Exupéry

Εμπνευσμένη από τα ταξίδια και τις ιστορίες του Antoine de Saint Exupéry είναι η νέα συλλογή της DS Automobiles, που αποτελείται από DS 3,...

Ράλι Ακρόπολις 2024 με εκκίνηση 200 χιλιόμετρα μακριά από τον Παρθενώνα

  Με σημαντικά διαφοροποιημένη, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, διαδρομή θα διεξαχθεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου το Ράλι Ακρόπολις του 2024         Το σήμα κατατεθέν του Ράλι...

NISSAN Ariya με έκπτωση 8.000 ευρώ

Το ηλεκτρικό NISSAN Ariya γίνεται ακόμα πιο δελεαστικό, αφού η NISSAN το προσφέρει με νέες επιπλέον εκπτώσεις     Το αμιγώς ηλεκτρικό Ariya, είναι αναμφίβολα το σήμα...

Ράλι Πορτογαλίας 2024 : Στο ρυθμό του Ogier (video)

  Ο Sebastien Ogier έγινε ο πρώτος οδηγός με έξι νίκες στο Ράλι Πορτογαλίας καταρρίπτοντας ένα ακόμα ρεκόρ στο WRC       Ο Ogier είναι πλέον ο πιο...