Ανάκληση επιβατικών αυτοκίνητων Opel για έλεγχο διαρροής λαδιού

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Γενική Γραμματεία βιομηχανίας ανακοινώνουν τις Κοινοποιήσεις για οχήματα και προϊόντα που η αγορά ή  οι παραγωγοί έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε εθελούσια οδηγία ανάκλησης τους από τους καταναλωτές, για επιδιόρθωση των προβλημάτων ή των δυνητικών κινδύνων.

fisikon

Η ανάκληση αφορά επιβατικά αυτοκίνητα, Μάρκα: Opel Όνοµα: Astra, Cascada, Isignia, Zafira Τύπος/αριθµός µοντέλου: Αριθµοί Έγκρισης Τύπου: e4*2007/46*0204*32, e8*2007/46*0264*05, e4*2007/46*0996*11. Τύποι: P-J/SW, Z-B, B-K Αριθµός παρτίδας/Barcode: Οχήµατα παραγωγής µεταξύ 17 Ιανουαρίου 2018 και 4 Απριλίου 2018, Χώρα προέλευσης: Γερµανία

Φύση κινδύνου: Πυρκαγιά Ένας λάθος τοποθετηµένος δακτύλιος στεγανοποίησης µπορεί να οδηγήσει σε διαρροή λαδιού από τη γραµµή τροφοδοσίας του υπερσυµπιεστή. Το διαρρέον λάδι µπορεί να αναφλεγεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την επίσηµη αντιπροσωπεία.

Η ανάκληση, σύµφωνα µε έγγραφη δήλωση του διανοµέα της Opel στη χώρα µας, δεν αφορά οχήµατα, που έχουν εισαχθεί από την επίσηµη αντιπροσωπεία